Algemene Ledenvergadering SOK 2019

Laden Evenementen

Convocatie Algemene Ledenvergadering “SOK”
Datum: zaterdag 18 mei 2018, 09.30 uur
Locatie: Neocatpand
Nobelstraat 33-6
3846 CE Harderwijk

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Goedkeuring notulen 12 mei 2018
4. Jaarverslag secretaris
5. Financieel verslag penningmeester en begroting 2019
6. Verslag kascommissie en decharge bestuur
7. Benoeming kascommissie
8. Aftredend en niet herkiesbaar bestuur
9. Verkiezing en installatie nieuw bestuurslid
10. SOK Magazine
11. Contributie
12. Rondvraag
13. Sluiting

Alleen SOK leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering,

Deel dit verhaal, kies uw platform!

Ga naar de bovenkant