Afgelopen Evenementen

Home/Evenementen/

ALV Sok van Neocat

Neocatgebouw Nobelstraat 33-6, Harderwijk

1. Opening 2. Ingekomen stukken 3. Notulen ALV 2017 4. Jaarverslag secretaris 5. Jaarverslag penningmeester 6. Begroting en plannen 2018 7. Contributie 8. Verslag kascommissie en decharge van het gevoerde beleid 9. Benoeming nieuwe kascommissie 10. Bestuursverkiezing aftredend en niet herkiesbaar is Willem van Kuirngen, secretaris. Kandidaten voor de functie van secretaris kunnen door vijf [...]

Gratis

Neocat Jubileum Feest

Hart van Holland Berencamperweg 12, Nijkerk.

Alle leden van Neocat zijn van harte welkom, mits zij zich tijdig (voor 15 januari 2018) aangemeld hebben bij Neocat.

Algemene Ledenvergadering SOK 2019

Neocatgebouw Nobelstraat 33-6, Harderwijk

Convocatie Algemene Ledenvergadering “SOK” Datum: zaterdag 18 mei 2018, 09.30 uur Locatie: Neocatpand Nobelstraat 33-6 3846 CE Harderwijk Agenda: 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen 12 mei 2018 4. Jaarverslag secretaris 5. Financieel verslag penningmeester en begroting 2019 6. Verslag kascommissie en decharge bestuur 7. Benoeming kascommissie 8. Aftredend en niet [...]

ALV Sok van Neocat

Neocatgebouw Nobelstraat 33-6, Harderwijk

In verband met C oronavirus uitgesteld tot nader order.

Ga naar de bovenkant