Neocat en privacy

Onze privacy en de bescherming van onze privacy wordt steeds belangrijker. Dat bleek onlangs weer eens zeer pijnlijk toen bleek dat op grote schaal facebookgegevens voor andere doelen werden gebruikt.
Ter bescherming van onze privacy zijn er nieuwe Europese privacyregels vastgelegd, die in alle Europese landen gelden. Voor Nederland zijn de Europese regels uitgewerkt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening is natuurlijk vooral bedoeld voor (grote) bedrijven, maar geldt ook voor verenigingen en organisaties. Vanaf 25 mei 2018 moeten bedrijven en verenigingen de bescherming van hun persoonsgegevens op orde hebben.

De besturen van Neocat en de rasclubs zijn druk bezig om uit te werken en vast te leggen hoe zij gaan voldoen aan de nieuwe regels. Neocat en de rasclubs leggen een beperkt aantal gegevens vast. Dat zijn naast de ledenadministratie gegevens die samenhangen met de activiteiten die de club organiseert zoals de kattenshows en het stamboek. Voor Neocat betekent dit onder andere dat we moeten vastleggen wie de persoonsgegevens beheert en wie inzage in de gegevens hebben.

Wat merken de leden ervan
In eerste instantie zullen de leden niet veel merken van de nieuwe regels. Ze zijn immers lid geworden van een kattenvereniging omdat ze van katten houden en graag een kattenblad lezen of raskatten fokken. Dan is het logisch dat de vereniging hun adres heeft om het blad toe te kunnen sturen. Tot nog toe gaf Neocat zijn persoonsgegevens niet aan anderen, bijvoorbeeld producenten van kattenvoer, en zal dat ook niet gaan doen.
Neocat zal wel, om te voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen, vastleggen welke gegevens Neocat registreert en voor welk doel.
Het is de bedoeling om de concrete uitwerking van de nieuwe regels te zijner tijd op de websites van Neocat en van de rasclubs te plaatsen, zodat onze leden, abonnees en exposanten weten hoe de bescherming van hun privacy bij Neocat gewaarborgd is.