Op 12 januari is onze vorige secretaris, de heer Willem van Kuringen na een kort ziekbed maar toch nog onverwachts overleden.
Als vereniging zijn we hem dankbaar voor al de bijna 18 jaren werk die hij belangeloos voor ons gedaan heeft. Wij wensen zijn vrouw Joke en zijn zoon Anton heel veel sterkte toe in deze voor hen zo zware tijd.
Namens het voltallige SOK-bestuur en oud bestuursleden
Joan & Tessa.