Sinds 1 juli 2014 is het verplicht dat verkopers van gezelschapsdieren schriftelijke informatie meegeven over het dier dat zij verkopen. Dat staat in het Besluit houders van dieren. Koopt u dus bijvoorbeeld een parkiet, hamster, hond, goudvis of baardagame, dan hoort u daar informatie op papier bij te krijgen.

In die informatie moet in elk geval iets staan over de verzorging en de huisvesting die het dier nodig heeft, het gedrag van het dier en met welke kosten u rekening moet houden. Zo weet u bij het kopen van een dier waar u op moet letten en waar u aan begint. U kunt de informatie mee naar huis nemen en later nog eens nakijken, en laten lezen door uw huisgenoten. Op die manier maakt u een goede start met uw nieuwe huisdier.

Dus gaat u een huisdier kopen? Let dan op of de verkoper u schriftelijke informatie meegeeft en vraag er zelf om als dit niet het geval is. U heeft er immers recht op, en zo heeft u de belangrijkste zaken over de verzorging van uw dier op een rijtje. Heeft de verkoper nog geen informatie beschikbaar, dan kan hij eenvoudig de LICG huisdierenbijsluiter van uw dier uitprinten en meegeven. Daarin staat alles wat u moet weten als u aan een huisdier begint!

De verplichting volgens het Besluit houders van dieren 

De verplichting tot het verstrekken van schriftelijke informatie geldt voor iedereen die bedrijfsmatig een gezelschapsdier verkoopt aan een particulier, en betreft alle gezelschapsdieren. Volgens het besluit zijn dat alle zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen die als gezelschapsdier gehouden worden, inclusief de ‘productiedieren’ konijn, rat, muis, cavia, goudhamster en gerbil, en met uitzondering van de overige productiedieren. De productiedieren staan genoemd in bijlage II van het besluit.

 

Bron: licg.nl