In het laatste nestje dat bij ons geboren werd zaten twee kittens waarvan een achterpoot niet de normale stand had. Bij één kitten was weinig te zien, de achterpoot had alleen geen stevigheid en bij dat andere kitten leek het alsof het achterpootje er verkeerd om aan gemonteerd was. Zoals het eruit zag zou het kitten later op haar knokkels moeten lopen in plaats van op haar teenkussentjes. Het kitten met het slappe achterpootje was overleden toen we het vonden dus bleef alleen het kitten met het pootje dat er verkeerd om aan leek te zitten over tezamen met een broertje en een zusje. De bevalling van het betreffende poesje had ook extreem lang geduurd en wij weten dat aan de toestand van haar pootje.

Zoals dat gewoonlijk gaat lees je dan een tijdje later een keer iets over een conditie die er op lijkt en ik heb contact opgenomen met de schrijfster van het artikel en gevraagd of ik het mocht vertalen en in het SOK-magazine mocht publiceren. Wij danken mevrouw J.S. Hartwell hartelijk voor het verlenen van die toestemming. Overigens is bij ons het pootje weer goed gekomen zonder dat wij daar iets aan hebben moeten doen dus misschien is het niet zozeer dat de bevalling zolang geduurd heeft vanwege het pootje maar is de toestand met het pootje ontstaan vanwege de zware bevalling. Wie het weet mag het zeggen. Wij hebben in ieder geval geluk gehad en bij dat wij is natuurlijk ook het kitten inbegrepen.

Th.P.J. Bloks

Verdraaide Ledematen in Kittens

In Feline Medical Curiosities publiceerde ik een foto van een gered kitten, Sophia genaamd, die geboren was met verdraaide achterpoten en die werd ingeslapen. Ik heb een aantal e-mails ontvangen van mensen die ook kittens gehad hebben met verdraaide achterpoten en wiens kittens zijn opgegroeid tot normale volwassen katten. Een aantal van deze mensen bezworen me dat het niet nodig was geweest om Sophia in te laten slapen en dat haar toestand te genezen was geweest, daarbij succesverhalen met hun eigen kittens schrijvend. Anderen bezworen me dat reddingswerkers vaak te lang afwachtten en daardoor onnodig leed veroorzaakten.

Sophia was een van de twee huiskatten die ondergebracht werden tezamen met een loslopende poes; de familie had de aandacht getrokken van kattenredders toen mensen het normale kitten hadden zien spelen buiten bij een verlaten en vervallen schuur. Het misvormde kitten werd binnen gevonden. De vacht van het misvormde kitten vertoonde3 zweren doordat het over de vloer was gesleept. In eerste instantie was onze dierenarts optimistisch over de kansen van het kitten en wilde ze Sophia een kans geven. Hij spalkte het minst aangetaste pootje en hoopte het meest aangetaste pootje later te amputeren. Sophia werd ingeslapen omdat haar toestand niet reageerde op de behandeling en ze ook intern afwijkingen had naast haar aangetaste achterpoten. Haar hele achterhand bleef achter in ontwikkeling – haar staart was kort en liep toe zoals bij een pasgeboren kitten en de bewegingen van haar darmen leken wel gelatine.

Ardeleana’s Caoimhe1Ardeleana’s Silver Taffy

Ardeleana’s Caoimhe1Ardeleana’s Silver Taffy

Het voorkomen en de aantallen van verdraaide ledematen.

Talloze e-mails vroegen me om nadere informatie over verdraaide ledematen met betrekking tot zwerfkatten en hun kittens. Het is gemakkelijk om aan te nemen dat slechte voeding, slechte verzorging, ziektes en enkele genetische oorzaken die inmiddels uit raskatten uitgefokt waren bijdroegen aan de oorzaak.

Echter zowel bij huiskatten als bij raskatten zijn verdraaide ledematen geconstateerd bij een groot aantal rassen waaronder: Perzen/colourpoints, Exotics, Korat katten, Bengalen, Abessijnen/Somalis, Britse Kortharen, American Shorthairs, Burmezen, Siamezen/Oosters Kortharen en Turkse Vans. Het is niet beperkt tot huiskatten en is ook al opgemerkt bij een in gevangenschap geboren tijgertje waarbij de behandeling gedeeltelijk succesvol was. (De achterpoten blijven blijkbaar zwakker). Verdraaide ledematen zijn ook gevonden bij andere gedomesticeerde dieren, in vee en in dierentuindieren.

Bij katten is het voorkomen niet gebonden aan bepaalde gebieden. Verdraaide ledematen zijn gevonden in de gehele wereld. Net zoals Sophia in Engeland zijn er gevallen gerapporteerd in de VS, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, Zuid Afrika, Europa inclusief Oost Europa, Hong Kong, Japan, Israël en het Midden Oosten.

Soms is er meer dan een kitten met dit probleem in een nest. Een van de redders rapporteerde dat drie van de vier kittens van de zwerfkat aangetast waren. De moeder verliet drie van de kittens meteen na de geboorte en zij werden opgevangen door de redster. De moeder en het overgebleven kitten werden twee dagen later gevonden in een hooischuur. Twee van de drie kittens hadden verdraaide achterpoten. Het vierde kitten, dat dus niet achtergelaten was, had ook verdraaide achterpoten. Haar dierenarts had deze toestand nog nooit gezien en stelde voor de dieren een tijdje daar te laten om te zien of de poten vanzelf weer echt zouden groeien. Tot op een leeftijd van vier dagen kunnen de poten in de juiste stand gemanoeuvreerd worden.

Het vóórkomen van deze toestand in raskatten geeft aan dat het niet beperkt is tot ondervoede dieren. De oorspronkelijke gedachte was dat de moeder van Sophia, een zwerfkat, ondervoed was en dat dit had bijgedragen tot de toestand van Sophia, bijvoorbeeld onvoldoende calcium voor de botten. Sophia’s zusje was echter normaal en ook de moeder toonde geen gebrek aan calcium in de botten. Bovendien waren Sophia’s voorpoten tamelijk stevig in plaats van fragiel.

Veel dierenartsen hebben deze toestand nog nooit gezien en wanneer geconfronteerd met deze situatie zullen zijn geneigd zijn euthanasie te adviseren. De meeste dierenartsen geloven dat deze afwijkingen permanent zijn en niet te corrigeren. Sommige kittens met verdraaide ledematen hadden grote afwijkingen gecombineerd met interne afwijkingen zodat euthanasie hier de enige optie was.

Alhoewel het succes in het rehabiliteren van sommige kittens doet vermoeden dat een aantal kittens onnodig zijn ingeslapen is de werkelijkheid dat niet alle kittens hier uit kunnen groeien door spalken en fysiotherapie. In geval van Sophia was de hele achterhand aangetast inclusief haar darmstelsel. Omdat enkele kittens behandeld kunnen worden wil nog niet zeggen dat alle kittens met verdraaide ledematen behandeld kunnen worden. Het omgekeerde is ook waar- Dat Sophia niet behandeld kon worden wil nog niet zeggen dat geen enkel kitten met deze aandoening behandeld jan worden. Hoe vroeger de aandoening ontdekt wordt, het liefst al na een paar dagen, hoe beter de kansen op genezing zijn.

Ardeleana’s Caoimhe2Ardeleana’s Silver Taffy

Vooruitzichten

Sommige kattenliefhebbers hebben gesuggereerd dat de poten van alle aangetaste kittens uiteindelijk recht komen en volkomen normaal worden. Vroeg genoeg ontdekt is de aandoening bij vele kittens te behandelen. Wanneer alleen de poten zijn aangetast, is er meer kans de aandoening te corrigeren. Echter zelfs na intensieve behandeling, zullen niet alle kitten het redden en moet de katteneigenaar zich daarop voorbereiden. Reddingsdwerkers en asielbeheerders hebben bovendien nog een probleem met de tijd die een intensieve verzorging met zich meebrengt en de nodige kosten.

Zowel voor- als achterpoten kunnen zijn aangetast. Soms is een enkele ledemaat aangetast (unilateraal) soms, net als bij Sophia, is een paar ledematen aangetast (bilateraal). Daar waar een paar ledematen is aangetast kunnen beiden even zwaar aangetast zijn of het ene erger dan het andere. De zwaarte van de aandoening varieert; bijvoorbeeld poten opgekruld onder het lichaam of opzij uit, ledematen stijf en uitgestrekt, achterpoten in de yoga-houding, achterpoten die er achterstevoren aan lijken te zitten. Sophia had een poot achterwaarts en een poot opgekruld onder haar.

Behalve bij Radiale hypoplasie en verwante aandoeningen ligt de oorzaak bij ontwikkelingsstoornissen en niet bij genetische oorzaken. Het zich ontwikkelende kitten ligt in een te kleine ruimte en de poten worden raar geplaatst. Er is geen ruimte om ze te strekken en pezen en spieren trekken samen doordat ze continu in dezelfde positie liggen.

Een andere oorzaak van misvormde of ontbrekende ledematen is verwurging door de navelstreng. De navelstreng wordt rond een ledemaat gewikkeld en snijdt de bloedtoevoer af. In deze gevallen zal de betreffende ledemaat geheel ontbreken alhoewel er in minder ernstige gevallen nog een stuk van de ledemaat aanwezig kan zijn.

Alhoewel er meer dan een kitten aangetast kan zijn, in het bijzonder bij grote nesten waar de baarmoeder dus overbevolkt is is er geen bewijs dat een poes in latere nesten consequent misvormde kittens op de wereld zet met deze aandoening.Als zij dat al doet is er een kans op een misvortmde baarmoeder die de zich ontwikkelende kittens niet de benodigde ruimte geeft of mogelijkerwijs een genetische afwijking die de botgroei betreft. In deze gevallen is het steriliseren/castreren de aangewezen oplossing, daar waar mogelijk en moet ook de eigenaar van de kater in kennis gesteld worden in geval het om een recessief gen gaat.Tot op de dag vandaag is niet aangetoond dat het in het geval van verdraaide ledematen om een erfelijke toestand gaat.

Behandeling

Wanneer vroeg geconstateerd, net liefst bij de geboorte of binnen twee dagen, is er een redelijke kans dat de toestand gecorrigeerd kan worden door een combinatie van massage, fysiotherapie, strekken en buigen van de ledematen, warme kompressen om de spieren weer soepel te maken of door te spalken, of in zeldzame gevallen door de zaak met pinnen in de juiste positie te zetten.

De dierenarts zal ook vast moeten stellen of het dier gevoel heeft in de aangetaste ledematen. Het kan zijn dat het kitten niet in staat is de ledematen te bewegen omdat de pezen samengetrokken zijn en de spieren onderontwikkeld waardoor de ledemaat op slot zit in een bepaalde positie. Als het kitten de ledemaat niet kan voelen kan er ook zenuw beschadiging zijn of schade aan de ruggengraat.. Dit al ook gevolgen hebben op de controle van de staart en de darmen. Dit laatste is pas merkbaar wanneer het kitten oud genoeg is om controle uit te oefenen.

Wanneer de aandoening vroeg wordt behandeld en het kitten zal herstellen is er gewoonlijk al na een paar dagen verbetering te zien. Als de ledematen niet reageren op de behandeling en verdraaid en nutteloos blijven na een paar weken ondanks fysiotherapie en spalken, dan zijn de vooruitzichten slecht. Als er slechts een ledemaat is aangetast valt het amputeren daarvan te overwegen. Wanneer een kitten nog andere ernstige afwijkingen te zien geeft, in het bijzonder van de interne organen dan is inslapen eigenlijk de enige optie zodra deze afwijkingen aan het licht komen..

Eén ding is zeker. Hoe langer de tijd tussen geboorte en ontdekking, hoe kleiner de kans op een succesvolle behandeling dankzij atrofiering van zenuwen en spieren. Dit is in het bijzonder belangrijk in het reddingswerk waar een nest vaak pas wordt gevonden als het al een paar weken oud is. Tegen die tijd zijn de aangetaste ledematen vaak al niet meer te redden. In het geval van Sophia was de behandeling zonder effect en was inslapen de enig juiste beslissing.

In het geval van een fokdier wordt de beslissing beïnvloed door zaken als showkwaliteit en toekomstige kwaliteiten als fokdier. De genen kunnen te kostbaar zijn om verloren te laten gaan zonder poging tot redding.

In een reddingssituatie, zelfs waar de aandoening vroeg genoeg wordt ontdekt om genezing mogelijk te maken, blijft er de vraag naar menskracht, tijd en financiën vanwege de dierenartskosten om een behandeling mogelijk te maken. Wanneer er tijd en energie gestoken wordt in één enkel kitten zou dat ten nadele zijn van vele andere die gezond zijn en is dus het inslapen van dit aangetaste kitten een moeilijke maar vaak noodzakelijke beslissing.

Radiale hypoplasie stelt de redder fokker voor andere vraagstukken. In tegenstelling tot verdraaide achterledematen kan hier niet gecorrigeerd worden door middel van spalken en fysiotherapie. Hier gaat het om een overerfde eigenschap. Het individuele kitten zal beoordeeld moeten worden op kwaliteit van leven en indien nodig ingeslapen dienen te worden. De ouderkatten dienen uitgesloten te worden van de fok om deze eigenschap uit de populatie te fokken.

Ardeleana’s Caoimhe3Ardeleana’s Silver Taffy

Onderzoek Radiale Hypoplasie

Het volgende rapport is afkomstig van Carolina Cats in Columbia die de vooruitgang van 6 kittens beschrijft van wie vier verdraaide voorpoten hadden. Dit werd geschreven toen de kittens 8 weken oud waren.

Van de 6 kittens stierven er twee met misvormde poten direct na de geboorte en het witte kitten met misvormde potren stierf op de vierde dag, alhoewel het er tot dan toe net zo goed deed als de andere die overleefden. Eén kitten, het laatst geborene, lijkt in ieder opzicht normaal – vier normale poten, alle tenen aanwezig en zelfs zijn hart lijkt goed. Hij is een leuke blauwe kater en waarschijnlijk vinden we deze week een tehuis voor hem.

De twee overgebleven kittens met misvormde poten hadden tot dusver geen hulp nodig. Moeder sloeg haar poten om Tiggeroo, de black tabby kater die geen voorpoten van betekenis had, heen en hij wurmde zich vanzelf over zijn broer of zus heen om aan een tepel te lurken.

Misschien dat wanneer geen van de kittens goede voorpoten hadden gehad of hij de enige overlevende was geweest dat er dan geen melk gekomen zou zijn maar aangezien het blauwe normale kitten gewoon in staat was om te treden en zelfs het meisje, Mysti, de melk in zekere mate konden stimuleren was er geen probleem.

De eigenaren van de kittens wilden ze niet opgeven totdat de kittens gespeend waren, als ze het tenminste zouden overleven. Alhoewel ze nonchalant waren betreffende sterilisatie en castratie werden de kittens voldoende gevoed en werden ze niet buiten gelaten. We besloten dat moederpoes en de kittens voorlopig goed genoeg verzorgd waren.

Toen ze opgroeiden leerden de misvormde kittens snel genoeg hun handicap te compenseren. Ze zaten overeind op een leeftijd van vier weken alhoewel ze ook hun voorpoten gebruikten om vooruit te komen. Mysti, het grijs/witte poesje, had een vrijwel volledige voorpoot met ernstig verdraaide botten en een poot van halve lengte elk met twee tenen en zij was in staat om de kattenbak van normale hoogte in en uit te komen toen ze vijf weken oud was. De kittens werden met vijf weken makkelijk op droog voer overgezet. Tiggeroo, het katertje met de kleine korte voorpootjes, kon eerst niet bij de bak maar gedurende de afgelopen week kwam hij er af en toe toch op.

Ik heb met diverse mensen gecorrespondeerd betreffende adoptie, met sommigen vanaf de geboorte van de kittens. Een van hen was Dorene Schultz uit New Jersey en op donderdag doneerde haar vriendin haar airmiles om Dorene over te laten komen en de kittens te laten adopteren.

We besloten dat als ze er twee aan kon het beter zou zijn ze bij elkaar te laten en dan transport te regelen naar één plaats. Wee misvormde kittens trekken toch naar elkaar toe alsof ze weten dat ze beiden hetzelfde hebben en anders zijn dan hun volledig gevormde broer. (Ik heb zelf een kitten met een huidaandoening die kleren draagt om te voorkomen dat de huid scheurt en een kitten met een levershunt die beiden klein zijn voor hun leeftijd en die vaak samen slapen en knuffelen alhoewel ze niet aan elkaar verwant zijn alsof ze zich in kunnen leven in elkars problemen).

Mysti en Tiggeroo verhuisden naar de hotelkamer die we voor Dorene geboekt hadden voor een nacht en de kittens gedroegen zich alsof ze hier thuis waren. Ze showden zichzelf tegenover de krant die gekomen was om over hen te schrijven. Tiggeroo vond het heel leuk om zichzelf te bewonderen in de spiegel.

Onze dierenarts checkte de dieren zorgvuldig en kon verder niets verkeerds vinden. We weten allemaal dat sommige gebreken pas na 8 – 12 weken naar voren komen maar hopen dat er verder niets gebeurt met deze kittens. Moeder en vader zijn FIV en FELV vrij en lijken perfect gezond – zij zijn niet verwant, ongeveer een jaar oud en altijd binnen. In december kregen zij een gezond nest van 7 kittens. Vader werd op 28 februari 2002 gecastreerd. Het misvormde nest werd geboren op 4 mei. Dit zou 65 dagen na Asher’s castratie zijn. Natuurlijk kan hij nog steeds 49 dagen na de castratie vruchtbaar zijn, volgens de literatuur. Was de anesthesie verantwoordelijk voor de misvormingen? We zullen het waarschijnlijk nooit weten. De eigenaar weet zeker dat Angel nergens ingekomen is, ze heeft een kind in de luiers, nog een van vier en 6 kinderen in totaal en ik weet zeker dat ze heel zorgvuldig is met betrekking tot giftige stoffen, zo ook voor de katten. Het huis is schoon en netjes. Angel wordt overigens dinsdag gesteriliseerd!

Dorene is een voormalig verpleegster met ervaring in het verzorgen van pasgeboren kinderen met handicaps, evenals met oudere gehandicapten. Ze heeft voor dierenartsen gewerkt, helpt met het vangen-castreren en weer uitzetten van verwilderde katten en heeft diverse katten met handicaps. Ze wilde gezelschap voor Scooter die niet al te mobiel meer was en die hem gezelschap zou houden aangezien ze niet veel meer kan bewegen. Hij is dol op kittens dus denken we dat het allemaal prima zal gaan.

Tot dusver hebben we geen blaren of zweren gezien op de misvormde poten. Een van Tiggy’s poten is iets langer dan het andere en hij kan ze beiden naar elkaar toe bewegen en gebruikt ze in de kattenbak om zijn uitwerpselen te begraven, alhoewel ze te kort zijn. Dorene is bereid om speciale karretjes voor ze aan te schaffen (wij dachten aan een wiel onder de borst, vastgemaakt met klittenband, protheses, laarsjes spalken of wat er maar nodig kan zijn. We zullen alle e-mailadressen bewaren in geval Dorene vind dat een van de kittens meer gespecialiseerde aandacht nodig heeft als ze ze eenmaal goed leert kennen en met ze gaat werken, maar ze gelooft niet dat het nodig zal zijn.

J.S. Hartwell.

Noot van de vertaler. Het katje op de foto’s heeft inmiddels nergens meer last van. De poten staan normaal onder het lichaam.
Thom Bloks