In verband met de ziekte van de secretaris heeft er een herverdeling van taken plaatsgevonden binnen het bestuur. De taken zijn als volgt verdeeld:
Voorzitter a.i.: Joan Davelaar
Secretaris a.i.: Rachel Grotendorst
Penningmeester a.i.: Tessa Huising
Lid Algemeen a.i.: Lynette van Leeuwen
Op de eerstvolgende ALV worden de nieuwe mensen (Rachel en Lynette) voorgedragen als bestuurslid en de functies en overige taken vastgesteld.